Pionirsko prvenstvo u šahu (Video materijali)

  • Jutarnji program Dobro jutro Crna Goro – Najava prvenstva (RTCG)


  • Razgovor s najboljima: direktor turnira Radmila Milošević, Mihailo Pušara (2. mjesto) i Ilija Milović (3. mjesto) – Rujna zora (Gradska TV)


“Dijagonale” – prilog sa TV Prva o najmlađim članovima “Dijagonala”