FIDE pravila

FIDE pravila šaha u pdf formatu, mozete ih pogledati i/ili skinuti na linku ispod.

LINK za FIDE pravila igre