Sertifikat

Šahovski klub ‘’Dijagonale’’ je početkom marta mjeseca 2020. godine dobio SERTIFIKAT od renomirane bonitetne kuće “CompanyWall business” sa sjedištem u Londonu kao potvrdu svog uspješnog rada.

U obrazloženju se kaže: ‘’Bonitetna kuca CompanyWall ocjenu A+ dodjeljuje organizaciji koja napreduje u poslovnim uspjesima. Bonitetna ocjena se dodjeljuje na osnovu izvještaja o poslovanju brojkama. Sama po sebi već predstavlja uspjeh, ali govori mnogo i o čovjeku koji vodi orgaanizaciju/firmu, kao i o njegovim zaposlenima. Jača povjerenje postojećih poslovnih partnera ali i u budućim poslovanjima služi kao dokaz da je riječ o firmi sa visokim kredibilitetom’’.