Dokumenta

Dokumentacija i ugovori:

Opština Podgorica i NVO centar za razvoj šaha “Dijagonale” – dodjela sredstava za projekat “Šah u školama”

Preporuka za projekat “Šah u školama”

Sertifikat i diplome

KIC “Budo Tomovic” i Centar za razvoj šaha “Dijagonale” – povodom organizacije škole šaha – 2006. god.

KIC “Budo Tomovic” i Centar za razvoj šaha “Dijagonale” – povodom organizacije škole šaha – 2009. god.

Sekretarijat za sport opštine Podgorica i Centar za razvoj šaha “Dijagonale” – povodom zajednickog organizovanja Liga osnovnih škola 2006. god.

Izvještaj o radu Redovne i Izborne skupštine ŠK “Dijagonale”

FIDE diploma Radmile Milosevic