Svi naši predsjednici i njihovi ljudi (Radmila Milošević)

NAPOMENA
Ovaj tekst sam pisala za moj Blog nakon Evropskog prvenstva za mlade koje je organizovano 2013. godine u vrijeme predsjednikovanja Vladimira Šakotića Šahovskim savezom Crne Gore.
Sada je 2017. godina, predsjednik ŠSCG je Radojica Grba a moj komentar iz 2013-te godine stoji i danas.
Kao da je vrijeme stalo…
Opet Budva, opet EP za mlade koje je loše organizovano, postoje sumnje o finasijskim malverzacijama, mi opet molimo ŠSCG za finasijski izvjestaj sa EP, organizator kao i obicno kaze da je sve bilo vrhunski ali izvjestaj nikako da dostavi, kritičari se proglašavaju neprijateljima i prema njima se pokreću harange…
Istorija se ponavlja onima koji ne umiju da izvuku pravilne zaključke !

Radmila Miloševic (25. 11. 2017.)

 

Svi naši predsjednici i njihovi ljudi (Radmila Milošević)

(19. 01. 2014.)

 

Nije lako analizirati ljude i dogadjaje u crnogorskom šahu a pritom govoriti istinu i sačuvati sebe i druge …
Brojni su problemi u našem šahu a oni koji decenijama njime upravljaju nisjesu u stanju ni da ih prepoznaju i priznaju a kamoli rješavaju…
Evo kako meni izgledaju naše nevesele šahovske (ne)prilike.
Potpuno upropašten ženski šah, mala i selektivna podrška mladim igračima, nepostojanje objektivnih i mjerljivih kriterijuma u bilo čemu, nedostatak kompetentnih šahovskih trenera, mali broj šahovskih sudija sklonih zadržavanju i zloupotrebi svog monopolskog položaja, demagoška i neiskrena podrška projektu ,,Šah u školama”, katastofalna slika ŠSCG u široj javnosti, nedoraslost uposlenih u stručnim službama Saveza poslovima koje valja obavljati, višedecenijska uzurpacija i privatizovanje Saveza od pojedinih struktura, voluntarizam i samovolja svih koje dopadne prilika da o nečemu odlučuju, sklonost spletkama, opstrukcijama, pritiscima i raznim vidovima vulgarnog potkupljivanja ljudi, širenje mržnje i skoro otvorena diskriminacija prema onima koji nisu spremni da budu dio tog i takvog sistema…

Za ovakvo stanje najodgovornije su rukovodece structure u Šahovskom savezu CG ali odredjenu odgovornost snose i šahisti koje (gle čuda!) uopšte ne interesuju prilike i dešavanja u šahu sve dok su njihovi lični interesi koliko toliko zadovoljeni. Zbog dugogodišnje šutnje šahista bio je moguć onakav savez i onakvo rukovodstvo a logična posledica je ovakav savez i ovakvo rukovodstvo. Čista regresija!
Slično se ponašaju i tzv. šahovski radnici koji će za kakvu beznačajnu funkcijicu, kakvo selektorsko, trenersko ili mjesto pratioca djece na takmičenju koje omogućuje da se negdje otputuje očas zaboraviti na sve principe i ,,kamenom se baciti na bližnjeg svog” za potrebe nalogodavaca iz Saveza. Sve u svemu, imamo predsjednike kakve zaslužujemo. Tako će biti sve dok nam ih instaliraju iz političkih krugova sa mantrom kako ce oni ‘’donijeti novac’’ a osiromašeni i poniženi klubovi i šahisti tada ne vode računa o ostalim osobinama tih ljudi. To je jedna od ključnih grešaka pri izboru predsjednika. Misli se da oni prihvataju funkciju da daju novac za šah a oni zapravo dolaze da ga uzmu ili ostvaruju politički uticaj za svoje mentore. Kad ih odnekud dovode i postavljaju predstavljaju ih kao mesije i spasioce a kad ih ispraćaju neispunjenih obećanja opisuju ih kao bitange i polumafijaše…
Jedan od problema je i to što se u Crnoj Gori zbog njene veličine sve shvata lično i ne razumije da je potpuno nebitno ko je predsjednik Saveza personalno. Mnogo je važnije kakav je a još važnije ko su i kakvi su ljudi ,,po dubini” tj. operativci koji dnevno obavljaju poslove u savezu. Meni lično, potpuno je svejedno ko je na čelu Sahovskog saveza. Sve dok su to ljudi ovakvog mentalnog, intelektualnog i moralnog sklopa ja ću im se suprotstavljati a oni me neće voljeti i ometaće moj rad.
Svako radi ono što misli da treba! Ali, šta će biti sa crnogorskim šahom?

Skandalozno EP za mlade ‘’ Budva 2013 ’’ ima a bojim se da će tek imati nesagledive posledice po crnogorski šah.
Ovom prilikom se neću pretjerano baviti finasijskim aspektima i mogućim malverzacijama tokom organizacije ovog takmičenja jer sam na Vanrednoj skupštini ŠSCG zbog nedostupnosti potrebnih dokumenata zatražila da poslovanje saveza ispita neka revizorska kuća. Sačekaću njihov izvještaj (ukoliko vrh saveza uopšte sprovede odluku Skupštine) sa nadom da će on biti profesionalno uradjen i pouzdan.

Medjutim, ima puno stvari u vezi sa tim takmičenjem koje su javne i dostupne svima i kao takve ih ipak želim prokomentarisati. Prvo što se nameće je da nije dovoljno dobro objašnjeno otkud najednom potreba da EP u Budvi organizuje NVO ,,Potez”? Zašto to nije učinio, kao u slučaju prethodnih nekoliko prvenstava, ŠSCG? Drugo, takmičenje je prepušteno na organizaciju NVO ,,Potez” uz nadoknadu od 25 hiljada eura bez ikakvog konkursa ili tendera u neposrednoj nagodbi što je sigurno protivno zakonu i dobrim običajima u ovakvim poslovima. Treće, dobro pamtim da su razni moji sagovornici iz vrha Saveza, godinama unazad pominjali da se dobit ŠSCG prilikom ranijih takmičenja ovog tipa i to sa mnogo manjim brojem učesnika kretala i do 70 hiljada eura. Razlika je evidentna i navodi na zaključak da bi ovo zaista mogao biti štetan posao za ŠSCG za koji najveću odgovornost snose potpisnici ovakvog ugovora. Četvrto, kad je posao već ustupljen NVO ,,Potez”, kako se onda Savez javlja kao sudionik u svemu tome ? Organizator EP u šahu za mlade u Budvi je NVO ,,Potez” iz Nikšića i Šahovski savez CG uopšte nije strana u poslu. Otkud onda bilo kakve uplate i isplate preko računa Saveza ? I, kako je moguce da se direktor NVO ,,Potez” delegatima Skupštine ŠSCG skoro hvali nalazom finansijskog inspektora koji je utvrdio da se na njihovom računu nalazi neka zanemarljiva svota novca ? Pa zar baš to nije krunski dokaz da su sve transakcije obavljene negdje drugdje?! Kako je to moguće kad je ,,POTEZ” zvanični organizator Prvenstva? Peto, zašto se svi relevantni ugovori vezani za ovaj posao ne učine javnim? To je zakonska obaveza a ne stvar dobre volje predsjednika – kako ispravno konstatuje velemajstor Đukić u svom komentaru. I, zašto se predsjednik toliko žesti kad se traži ta dokumentacija? Pa ovo je abeceda legalnog poslovanja? Čemu ljutnja ?
Pošto se očigledne stvari ne dokazuju, neću više o tome…

Ali, hoću o ostalim aspektima organizacije ovog značajnog takmičenja. Naime, kao neko ko se bavi popularizacijom šaha i organizacijom brojnih takmičenja za mlade, uz to, u trenutku održavanja EP na funkciji direktora programa ,,Šah u školama” u ŠSCG, smatram da je ovo bila izvanredna prilika za afirmaciju šaha medju mladima, pa i šaha kao izbornog predmeta u crnogorskim školama. Ta prilika ne da nije iskorištena, nego je potpuno upropaštena. Vrlo mali broj naše djece je nastupio na Prvenstvu, u medijima nije bilo ni riječi o takmičenju a sa šahovskih portala do mene su dopirale šokantne fotografije toaleta i izuzetno neprivlačni i po mom mišljenju necivilizovani prostori za igru. Sve u svemu, antipropaganda šaha – pa čak i Crne Gore i Budve kao turističke destinacije. Sve ovo me natjeralo da se povučem sa funkcije u ŠSCG koju sam prihvatila sa željom da pomognem crnogorskom šahu ne tražeći za to nikakvu nadoknadu, premda i ja ,,živim od šaha’’ – kako to voli da kaže naš profesionalac Vladimir Šakotić. Zahvalnost i poštovanje za moj altruizam stigli su u vidu finasijskog skandala na EP u Budvi a očekujem (i već ih prepoznajem) i druge ,,izraze zahvalnosti’’ od predsjednika i njegovih ljudi.
Ništa novo, navikla sam…