Zavrsen projekat – Inkluzija kroz šah

Zahvaljujuci finansijskoj podršci Fonda za aktivno gradjanstvo ( FAKT ) u iznosu od 2.800 eura, Centar za razvoj šaha ,,Dijagonale” je tokom juna u prostorijama šahovske škole ,,Dijagonale” realizovao projekat ,,Inkluzija kroz šah”.

Podršku projektu dao je i Kulturno informativni centar ”Budo Tomovic”.

Projekat je podrazumijevao jednomjesecni šahovski trening (dva puta nedeljno) za dvadesetoro djece medju kojima i petoro sa posebnim obrazovnim potrebama. Cilj projekta je ukljucivanje mladih sa teškocama u razvoju i njihova integracija u društvene tokove s obzirom da naše društvo još uvijek nije dovoljno senzibilisano da prihvati i pomogne onima koji se po nekim fizickim ili mentalnim osobinama razlikuju.
Ovu ,,ljetnju školu šaha” izabrana djeca  pohadjala su besplatno a pri odabiru polaznika vodilo se  racuna o njihovom socioekonomskom statusu. Projekat je pored ostalog predvidjao da se po završetku jednomjesecnog kursa organizuje šahovska simultanka sa ucesnicima i tom prilikom im se uruce diplome, šahovske garniture, šahovski satovi i literatura.

Završni dogadjaj je organizovan u utorak, 03. 07. 2012. u objektu Banja (sala iznad knjižare Karver).

Ucesnike i goste je pozdravila Radmila Miloševic, direktorica ,,Dijagonala”.
Simultanku sa polaznicima škole odigrao je predavac u šahovskoj školi ,,Dijagonale”, internacionalni majstor Blažo Kalezic.

Dogadjaju su prisustvovali dr Vesna Simovic, pomocnica ministra za rad i socijalno staranje, dr Mensud Grbovic, pomocnik ministra zdravlja, Predrag Marsenic, sportski direktor Crnogorskog olimpijskog komiteta, gospodja Nadja Boškovic-Dragovic, predstavnica donatora (FAKT-a), nastavnici podgorickih škola, djeca i njihovi roditelji, uz veliko prisustvo medija.