Upis u sahovsku skolu Dijagonale

Šahovska škola Dijagonale vrši upis novih polaznika tokom septembra mjeseca 2021. godine ( 069 490 279 )

Časovi za ranije polaznike počinju u utorak 1. septembra !!!

Za rad škole je pribavljeno mišljenje Instituta za javno zdravlje Crne Gore, koji je preporučio mjere po kojima ce se časovi održavati!