Prva liga Crne Gore 2018. – parovi

      Rb         ŠAHOVSKI KLUB

  1.           IBAR Rožaje
  2.           CETINJE Cetinje                         –        Prvi vikend, 7-9 septembar 2018
  3.           NIKŠIĆ Nikšić                             –        Drugi vikend, 28-30 septembar 2018
  4.           RUMIJA Bar                                –        Treći vikend , 19-21.oktobar 2018.
  5.           7. OKTOBAR Podgorica
  6.          DIJAGONALE Podgorica
  7.          PROSVJETA Podgorica
  8.          ZORA Podgorica
  9.          GAMBIT Berane
  10.          BERANE Berane

 

Prvi vikend, 7-9.septembar 2018.

Prvo kolo, 07.09.2018 :                                  Drugo kolo, 08.09.2018 :                              Treće kolo 09.09.2018. :

1. Ibar – Berane                                                 1. Berane – Dijagonale                                     1. Cetinje – Berane
2. Cetinje – Gambit                                           2. Prosvjeta – 7. oktobar                                  2. Nikšić – Ibar
3. Nikšić – Zora                                                  3. Zora – Rumija                                                3. Rumija- Gambit
4. Rumija – Prosvjeta                                        4. Gambit – Nikšić                                             4. 7.oktobar – Zora
5. 7. oktobar – Dijagonale                                5. Ibar – Cetinje                                                 5. Dijagonale – Prosvjeta

Drugi vikend, 28-30 septembar 2018

Četvrto kolo,28.09.2018. :                            Peto kolo, 29.09.2018. :                                 Šesto kolo, 30.09.2018. :

1. Berane – Prosvjeta                                      1. Nikšić – Berane                                               1. Berane – Zora
2. Zora – Dijagonale                                        2. Rumija – Cetinje                                              2. Gambit – Prosvjeta
3. Gambit – 7. oktobar                                    3. 7. oktobar – Ibar                                             3. Ibar – Dijagonale
4. Ibar – Rumija                                                4. Dijagonale – Gambit                                      4. Cetinje – 7. oktobar
5. Cetinje – Nikšić                                             5. Prosvjeta – Zora                                             5. Nikšić – Rumija

 

Treći vikend , 19-21.oktobar 2018.

Sedmo kolo, 19.10.2018. :                             Osmo kolo, 20.10.2018. :                               Deveto kolo 21.10.2018. :

1. Rumija – Berane                                          1. Berane – Gambit                                             1. 7. oktobar – Berane
2. 7. oktobar – Nikšić                                       2. Ibar – Zora                                                       2. Dijagonale – Rumija
3. Dijagonale – Cetinje                                    3. Cetinje – Prosvjeta                                          3. Prosvjeta – Nikšić
4. Prosvjeta – Ibar                                            4. Nikšić – Dijagonale                                         4. Zora – Cetinje
5. Zora – Gambit                                              5. Rumija – 7. oktobar                                        5. Gambit – Ibar