PROPOZICIJE – PRAVILNIK

15 – te LIGE OSNOVNIH ŠKOLA PODGORICE U ŠAHU

Član 1.

Ligu osnovnih škola Podgorice u šahu organizuje Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada Podgorica u saradnji sa šahovskim klubom ,,Dijagonale” iz Podgorice .

Član 2.

Takmičenje će se održati u subotu 13. Aprila u Narodnoj biblioteci ”Radosav Ljumović” u Podgorici.

Član 3.

Prijave sastava ekipa i ostale formalnosti od 8.30h.
Takmičenje počinje u 09.00 časova.

Član 4.

Takmičenje se održava po Bergerovom sistemu (svako sa svakim).
Ekipe su sastavljene od 4 takmičara i 2 rezerve.

Član 5.

Sve prijavljene ekipe dužne su da:

  • donesu od školske uprave ovjerene takmičarske kartone sa fotografijom takmičara
  • da obezbijede po dvije kompletne šahovske garniture i dva ispravna šahovska časovnika

Nastavnici koji vode školske ekipe obavezni su da

  • – dovedu takmičare do mjesta održavanja Lige; – prijave osnovni sastav ekipe prije početka takmičenja
  • vrše i upisuju eventualne izmjene sastava i potpisuju zapisnik mečeva poslije svakog kola i na kraju takmičenja ( s tim što im tokom igre nije dozvoljeno prisustvo u prostoru predvidjenom za igru niti miješanje u tok igre jer će u protivnom biti sankcionisani u skladu sa važećim Pravilnikom o Ekipnim takmičenjima Šahovskog saveza CG);
  • brinu o sigurnosti, disciplini i ponašanju svojih takmičara, tokom igre, u pauzama i po završetku takmičenja.

Član 6.

Tempo igre je 10 minuta po igraču što znači da partija traje 20 minuta. Turnir se igra po Pravilima FIDE.

Član 7.

Odlaganje mečeva nije dozvoljeno.

Član 8.

Sudija turnira je Željko Miljanić a njegov pomoćnik je Milan Radonjić.

Član 9.

Na odluku sudija nije dozvoljena žalba već je njihova odluka izvršna.

Član 10.

Plasman se odredjuje na osnovu ukupno osvojenih meč bodova (pobjeda – 2, neriješeno – 1, poraz 0 bodova).
U slučaju da dvije ili više ekipa imaju isti broj meč bodova, odlučivaće sledeći kriterijumi :
a) veći broj poena;
b) bolji medjusobni rezultat ekipa koje dijele mjesto;
c) bolji uspjeh po Soneborn-Bergeru (primijenjen na meč bodove)
d) u slučaju da su svi naprijed navedeni kriterijumi isti, igra se meč za titulu pobjednika (tempo 5 minuta po igraču).

Član 11.

U slučaju da neka ekipa izgubi meč bez igre ili istupi sa takmičenja, a

  • odigrala je manje od polovine mečeva, onda se ona briše iz daljnjeg takmičenja, a dotadašnji rezultati se poništavaju;
  • odigrala je polovinu ili više mečeva, tada preostale mečeve gubi sa 0 (nula), a protivnici u sledećim kolima dobijaju onoliko poena, koliko je ta ekipa najviše izgubila u jednom meču u toku takmičenja, ali ne manje od 2,5 poena.

Član 12.

Tri prvoplasirane ekipe dobijaju pehare.

Član 13.

Svečano zatvaranje i podjela nagrada obaviće se nakon završetka Lige osnovnih škola u svim sportovima.

Podgorica,
April, 2019. godine

Direktor Lige
Radmila Milošević

Parovi:

Takmicarski karton: