Organizovan šahovski kamp za mlade šahiste

Šahovski  klubovi „ Dijagonale “ – Podgorica ,   „ Mladost “ –  Nikšic  i  „ Crnogorac “  – Cetinje,  organizovali su  šahovski kamp za mlade šahiste od  09. do 16.  januara  2015. godine u hotelu „ Kapri “ u Igalu .

Predavaci u Kampu bili su poznati velemajstori Božidar Ivanovic, Dragan Kosic i Igor Miladinovic .

Kamp je pohadjalo 34 polaznika iz Podgorice, Cetinja, Nikšica i Herceg Novog  koji su bili podijeljeni u dvije grupe (niži i viši kurs). Predavanja su bila organizovana od 10-13h prije podne i od 16-19h poslije podne.

U vecernjim satima organizovane su razlicite šahovske aktivnosti (ekipna i pojedinacna takmicenja, rješavanje problema i kombinacija, simultanka…).

-Na ekipnom takmicenju odigranom na osam tabli poredak je bio slijedeci:
1.    OŠK ‘’Mladost’’ – Nikšic
2.    ŠK ‘’Dijagonale’’ – Podgorica
3.    ŠK Crnogorac’’ – Cetinje

-Na pojedinacnom turniru odigranom u 9 kola po tempu od 5 minuta po igracu, poredak je slijedeci:
1.    Dario Alivodic  (ŠK ‘’Dijagonale’’)  8,5 poena
2.    Aleksandar Mijajlovic  (ŠK ,,Dijagonale’’)  6,5 poena
3.    Vuk Miletic (ŠK ,,Mladost’’)  6 poena

-Na šahovskoj simultanci koju su sa svim polaznicima Kampa odigrali velemajstori Igor Miladinovic i Dragan Kosic naizmjenicno povlaceci poteze, pobjedu je uspio zabilježiti  Pavle Uljarevic  iz šahovskog kluba ‘’Dijagonale’’ precizno se braneci od napada dva velemajstora primoravši ih na predaju nakon sto je ostao sa figurom više.

Remizirali su Jana Katnic i Ivo Martinovic  iz ŠK ‘’Dijagonale’’ i  Nikolina Koljevic i Milo Pobor iz  ŠK ,,Crnogorac’’.

Nakon sedam dana izvrsnih predavanja, druženja i zabave protkane šahom u odlicnim uslovima hotela ,,Kapri’’ uz nesvakidašnji docek ljubaznih domacina, organizatori  i ucesnici kampa mogu biti potpuno zadovoljni.

 
Za organizatore:
Radmila Miloševic, predsjednica ŠK ‘’Dijagonale’’ iz Podgorice.