Održan FIDE seminar za šahovske trenere

/ Budva – 11,12 i 13 Jun 2017.god. /

Radmili Miloševic  zvanje FIDE instruktora

Kao prateca manifestacija Evropskog školskog prvenstva koje se tokom juna održava u Budvi, uprilicen je seminar za šahovske trenere u organizaciji Evropske šahovske unije, Trenerske komisije FIDE i Šahovskog saveza CG. Predavaci na seminaru bili su vrhunski šahisti i šahovski treneri : Adrian Mikhalchishin, Arshak Petrosian, Efstratios Grivas i Jovan Petronic.

Zanimljivo je da je sastav ucesnika seminara takodje bio neuobicajeno jak . Seminar su pohadjali istaknuti crnogorski šahisti i treneri: VM Nikola Djukic, IM Blažo Kalezic. IM Predrag Nikac, FM Radojica Dabetic, FM Srdja Bendrerac, FM Jovo Batricevic , Saša Batricevic, Radmila Miloševic, Igor Vujacic, Miloš Pecurica, Davor Draškovic itd…

Nakon petocasovnih trodnevnih predavanja vrhunskih strucnjaka ucesnici seminara su pismenim putem testirani i ocijenjeni . Vrednovano je i bodovano i prethodno šahovsko tj.trenersko iskustvo, biografija, titula, rejting, itd…

Radmila Miloševic osnivac i predavac šahovske škole Dijagonale stekla je novo, više, zvanje licenciranog FIDE instruktora.
Diplome ucesnicima urucio je predsjednik Evropske sahovske unije Zurab Azmaiparašvili.

FIDE diploma

 

TABELA: