Deset godina od uvodjena šaha kao izbornog predmeta u osnovim školama u Crnoj Gori

 Šah afirmiše poštenje i upornost U igri na 68 polja igrac ne može prebaciti odgovornost za poraz na sudiju, saigraca, loše vremenske prilike…

-Radmila Milosevic za Dan-

Tece deseta školska godina od kako se šah kao izborni predmet izucava u osnovnim školama širom Crne Gore. Od septembra 2006. godine, brojne generacije daka od sedmog do devetog razreda u osnovnim školama imaju priliku da se tokom jedne školske godine upoznaju sa osnovama šahovske igre, za koju mnogi kažu da svojom kompleksnošcu prevazilazi okvire sporta. Ideju uvodenja šaha u našem obrazovnom sistemu pokrenula je projektom ,,Šah u školama” Radmila Miloševic, izvršni direktor Centra za razvoj šaha ,,Dijagonale” i dugogodišnji šahovski pedagog.

-Projekat ,,Šah u školama” smo kandidovali 2004. godine kod tadašnje Opštine Podgorica i vec naredne godine je eksperimentalno izvoden u sedam podgorickih škola. Kada je Savjet za opšte obrazovanje Ministarstva prosvjete prihvatio taj program, u septembru 2006. godine u crnogorskim osnovnim školama se pocelo sa izucavanjem šaha kao fakultativnog i izbornog predmeta. U nekom obimu nastava se i dalje izvodi po cijeloj Crnoj Gori – kazala je Miloševic.
Kako istice, s obzirom na sve agresivnije ponašanje i druge devijacije mladih, šah cesto može poslužiti kao jedno od odlicnih sredstava za njihovo usmjeravanje na prave vrijednosti.

-Šahovska pedagoška praksa je dokazala da igranjem šaha mladi razvijaju upornost, odgovornost, samokriticnost, objektivnost, korektnost, borbenost, želju za napretkom, promišljanje, koncetraciju, samokontrolu, racionalnost, kreativnost , maštovitost… U šahu se poseban znacaj stavlja na poštovanje protivnika jer stavljajuci pred ucenike obavezu poštovanja šahovskih pravila, kod njih se afirmiše poštenje kao temeljna životna vrijednost kazala je Miloševic.
Šah kod djece izaziva sve vecu pažnju.

-Djeca su generalno zainteresovana za šah, ali bi mogla biti i više. Problem je vjerujem, to što su djeca nespremna za rad i vece odricanje jer im se previše gotovih rješenja servira kod kuce i u školama. Kad trebaju sami svojim radom i pregnucem da postignu nešto, njih to mrzi i tada se sudare sa težinom šaha. U šahu nema površnih i lakih rješenja, potrebna je dubioznost i sistematicnost. Šah je individualna igra i igrac ne može prebaciti odgovornost za poraz na sudiju, saigraca, loše vremenske prilike i slicno – navodi Miloševic.

Osnovna škola ,,Sutjeska” prepoznata je kao vaspitnoobrazovna ustanova u kojoj je uvodenje šaha kao izbornog predmeta izazvalo enormno interesovanje ucenika. To potvrduje i Željko Ðurickovic, nastavnik šaha i likovne kulture u OŠ „Sutjeska”.

-Od kada je uveden kao izborni predmet u našoj školi, šah je svake godine kod ucenika izazivao vece interesovanje, toliko da se cak 90 odsto ucenika po odjeljenju prijavljalo za njegovo izucavanje. Medutim, škola je morala da ostavi prostora i za izucavanje ostalih izbornih predmeta. Svake godine imamo po dva odjeljenja koja dva puta sedmicno izucavaju šah -naveo je Ðurickovic.
U školi postoji i šahovska sekcija, gdje mogu da se ukljuce svi ucenici, bez obzira na uzrast.

-Na sekcijama formiramo i pripremamo tim za nastup na takmicenjima. Uspjesi nisu izostali, osvojili smo zlatnu i dvije srebrne medalje sa takmicenja podgorickih osnovnih škola. Kroz našu šahovsku sekciju prošli su uspješni mladi šahisti poput Slavena Minica i Daria Alivodica koji su u svojim uzrastima vec osvajali brojna odlicja na državnim takmicenjima. Oni su svoje šahovsko znanje godinama usavršavali u Šahovskom klubu Radmile Miloševic ,,Dijagonale”, koja je uvijek nesebicno pomagala našoj sekciji – naglasio je Ðurickovic.

Ucenik IX-2 Marko Kovacevic naucio je da igra šah prije tri godine.-Odlucio sam se za šah kao izborni predmet, jer sam htio da provjerim na kom sam nivou, te na cemu bih trebao još da poradim kako bih igrao još bolje. Šah mi se puno dopada, izuzetno je korisna igra jer razvija i poboljšava koncetraciju. Pomaže mi i da obratim pažnju na neke detalje, jer prosto svaki potez u šahu mora da bude posebno osmišljen. Uvijek moramo da budemo korak ispred protivnika, ako mislimo da ga pobijedimo – kazao je Kovacevic.

Predrasudu da šah iskljucivo igraju muškarci, razbijaju ucenice OŠ „Sutjeska” koje u velikom broju prisustvuju casovima, na kojima se izucavaju osnove šahovske igre.
– Šah je uvijek bila igra koja nije previše zavrijedivala moju pažnju, sve do ove školske godine kada smo poceli da je izucavamo kao izborni predmet. To je logicka igra tokom koje moje logicke sposobnosti dolaze do izražaja i to mi se svidja. Bitno je i da se posjeduje volja za igrom, tako da u buducnosti planiram da se na neki nacin nastavim baviti šahom -kaže Jovana Vlahovic.
B.K.

Pobjedama do petica
Ocjene iz šaha ucenici OŠ ,,Sutjeska” iskljucivo ,,zazlužuju” vještinama koje prikazuju na šahovskoj tabli, istice Željko Ðurickovic.
-Šah je specifican predmet koji se ocjenjuje na sasvim drugaciji nacin. Tako ja ucenicima dajem ocjene na kraju svakog tromjesecja, iskljucivo zahvaljujuci njihovom ucinku za šahovskom tablom. Organizujem za svako tromjesecje po jedan turnir na kojima igra svako sa svakim. Po uspjesima i pozicijama na tim turnirima formiraju se ocjene iz predmeta. Na taj nacin gradiram necije znanje iz šaha -kazao je Ðurickovic.

Racunari kompatibilni sa šahom
Iako je nastao prije 2000 godina u Indiji, šah u potpunosti korespondira sa kompjuterima. Miloševic je naglasila da se danas kompjuteri mnogo koriste u šahu te da predstavljaju sredstvo za rad šahista.
-Djeca mogu preko šaha nauciti rad na racunaru a i preko racunara šah. Mnogi šahovski mecevi se danas igraju preko interneta, pa smo i mi prije nekoliko godina organizovali mec preko interneta sa slicnim centrom iz Vašingtona – prica Miloševic.