Završena liga osnovnih škola Podgorice u šahu za 2015.godinu

Pobjednik OŠ ‘’Oktoih’’
Sekretarijat za kulturu i sport  Glavnog  grada Podgorica i NVO Centar za razvoj šaha ,,Dijagonale”  u saradnji  sa  Narodnom  bibliotekom  ,,Radosav Ljumovic” organizovali su XII Ligu osnovnih škola Podgorice u šahu u subotu  18. aprila sa pocetkom u 10.00 casova.

Ove godine  šahovsku ligu odigralo je deset podgorickih osnovnih  škola. Takmicenje  je igrano  na cetiri table (sa dvije rezerve),  po tempu deset minuta po igracu – Bergerov  sistem (svak sa svakim). Ucesnike je pozdravila  Radmila Miloševic, direktorica CZRŠ Dijagonale a sudijski posao u izvanrednim uslovima Narodne biblioteke ‘’Radosav Ljumovic’’ odlicno su obavili Goran Vukadinovic, medjunarodni  sudija i  Željko Miljanic, nacionalni sudija.
Pobjednik je osnovna škola  ‘’OKTOIH’’  koja ce u maju predstavljati  Podgoricu na državnom takmicenju u Baru.

 

 

POREDAK:
OŠ  ‘’Oktoih’’  ( 17 mec poena  )
OŠ  ‘’21 Maj’’ ( 15 mec poena )
OŠ  ‘’Štampar  Makarije’’ ( 13 mec poena )
OŠ  ‘’Marko Miljanov’’ ( 9 mec  poena ,  20 poena )
OŠ  ‘’Maksim Gorki’’  ( 9 mec poena, 17,5 poena)
OŠ  ‘’M.M Burzan’’ ( 8 mec poena)
OŠ  ‘’Vladimir Nazor ‘’ (7 mec poena)
OŠ  ‘’Pavle Rovinski’’ ( 5 mec poena, 14 poena)
OŠ  ‘’Sutjeska’’ ( 5 mec poena, 13,5 poena)
OŠ  ‘’B.V. Podgoricanin’’  (2 mec poena)

 

 

NAJBOLJI  TAKMICARI  PO TABLAMA :
I  tabla:   Vuckovic  Marko (‘’Oktoih’’) Alivodic  Dario (‘’Sutjeska’’), Šukovic  Darko (‘’Pavle Rovinski’’) –  po 8 poena  iz 9 odigranih partija.                                                                                                                        

II  tabla:  Carapic Predrag (‘’Oktoih’’) –  9 poena iz 9 odigranih partija                                                                                                 

III  tabla:  Žugic Nikola  (‘’21 Maj’’ ) –   8 poena  iz 9 odigranih partija                                                                                      

IV  tabla:  Raickovic  Vuk  (‘’21 Maj’’) –  9 poena iz 9 odigranih partija)

Za prve tri ekipe Sekretarijat je obezbijedio  pehare a ‘’Dijagonale’’ šahovske knjige za najbolje pojedince po tablama . Nagrade ce  ce biti urucene na zajednickom proglašenju  nakon završetka Lige u svim sportovima.

Ligu u šahu pokrenuli  su  Sekretarijat  za sport  i  Centar za razvoj šaha ‘’Dijagonale’’ u aprilu 2004. godine.  Liga je proteklih godina znacajno uticala na popularizaciju i razvoj šaha medju mladima u Podgorici i iznjedrila  citavu plejadu kadetskih i omladinskih prvaka Crne Gore i puno mladih šahista sa visokim šahovskim titulama i kategorijama .