Projekat ’’Edukacija ucenika, nastavnika i instruktora šaha o pravilima šahovske igre sa stanovišta šahovskog sudije’

Projekat je zapocet  16. 10. 2008. godine u osnovnoj školi ”Sutjeska”.
Predavanje je organizovano u saradnji sa upravom škole i prisustvovao mu je veliki broj ucenika kao i pomocnica direktora Nada Bojic sa više nastavnika.
Prisutne je pozdravila Radmila Miloševic direktorica Centra za razvoj šaha”Dijagonale” naglasivši da je projekat podržala Skupština Crne Gore.
Zatim je medjunarodni šahovski sudija Goran Vukadinovic održao zanimljivo i korisno  predavanje o pravilima šahovske igre, pravilima takmicenja, turnirskim sistemima i šahovskoj etici koje su ucenici pažljivo saslušali a potom i postavljali pitanja na te teme.


 
Nakon predavanja u osnovnoj školi  ”Sutjeska” , 13. novembra 2008. god. održano je predavanje u  OŠ  ”Maksim Gorki”. Predavanju je održao medjunarodni sudija Goran Vukadinovic.
U toj školi se šah izucava kao izborni predmet pa je predavanje bilo propraceno sa posebnim  interesovanjem. Organizaciji predavanja je doprinio  i nastavnik šaha u toj školi Zvonko Prelevic.

Trece predavanje je održano u srijedu 19. novembra 2008. u u još jednoj podgorickoj školi u kojoj se šah predaje kao izborni predmet a to je OŠ ”Vladimir Nazor”.
Predavanju medjunarodnog šahovskog sudije Vukadinovica pored velikog broja ucenika ove škole prisustvovali su i profesor Esad Rebronja koji predaje šah u ovoj školi i Radmila Milosevic direktorica Centra za razvoj šaha ”Dijagonale”.