NAJAVA: Liga osnovnih škola Podgorice u šahu za 2017. godinu

Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog  grada Podgorica  i NVO  Centar za razvoj šaha ,,Dijagonale”  u saradnji sa Narodnom  bibliotekom ,,Radosav  Ljumovic”  organizuju  13.  Ligu osnovnih škola Podgorice u šahu u subotu  22. aprila sa pocetkom u 10.00 casova  (prijave sastava ekipa od 9h -9.45).

Za Ligu se prijavilo devet  škola. Takmicenje se igra na cetiri table (sa dvije rezerve),   tempo igre je deset minuta po igracu – Bergerov sistem (svako sa svakim).

Prijavljene ekipe dužne su organizatoru  prije pocetka takmicenja dostaviti  od  škole ovjeren takmicarski  karton sa fotografijama  svojih takmicara i donijeti po dvije šahovske garniture  i dva ispravna šahovska sata.

Za prve tri ekipe Sekretarijat je obezbijedio  pehare koji ce biti uruceni  na zajednickom proglašenju nakon završetka Lige u svim sportovima dok ce ‘’Dijagonale’’ uruciti šahovske knjige najboljim pojedincima po tablama.

Ligu u šahu pokrenuli  su  Sekretarijat  za sport  Podgorice  i  NVO  Centar za razvoj šaha ‘’Dijagonale’’ u aprilu 2004. godine.  Liga je u proteklih trinaest  godina znacajno uticala na popularizaciju i razvoj šaha medju mladima u Podgorici i kroz nju je prošla plejada kadetskih i omladinskih prvaka Crne Gore i puno mladih šahista sa sada vec ozbiljnim  šahovskim titulama i kategorijama ( Nemanja Vukcevic, Uroš  Rašovic, Miljan Gudelj, Danilo Tošic, Lazar Lukic, Andrej  Šukovic,  Slaven Živkovic, Jovan Jovancevic, Slaven Minic, Aleksandar Mijajlovic,  Dario Alivodic, Darko Šukovic, Jovan Kovacevic, Marko Vuckovic…  )

 

 

PROPOZICIJE – PRAVILNIK
LIGE  OSNOVNIH  ŠKOLA  PODGORICE  U  ŠAHU

 

Član 1.
Ligu osnovnih škola Podgorice u šahu organizuje Sekretarijat za kulturu i sport  Glavnog  grada  Podgorica u saradnji sa  NVO  Centar za razvoj šaha ,,Dijagonale” iz  Podgorice .

Član 2.
Takmičenje će se održati  u subotu  22. 04. 2017. u  Narodnoj biblioteci ”Radosav Ljumović” u  Podgorici.

Član 3.
Prijave sastava ekipa i ostale formalnosti od  09h  do  9, 45.
Otvaranje će biti u  09,50.
Takmičenje počinje u 10.00  časova.

Član 4.
Takmičenje se održava po Bergerovom sistemu (svako sa svakim).
Ekipe su sastavljene od 4 takmičara i 2 rezerve.

Član 5.
Sve prijavljene ekipe dužne su da:
– donesu od školske uprave ovjerene takmičarske kartone sa fotografijom  takmičara
– da obezbijede po dvije kompletne šahovske garniture i dva ispravna  šahovska časovnika

Nastavnici  koji vode školske ekipe obavezni su da :
–  dovedu takmičare do mjesta održavanja Lige;
–  prijave osnovni sastav ekipe

prije početka takmičenja
–  vrše i upisuju eventualne izmjene sastava i potpisuju zapisnik mečeva poslije svakog kola i na kraju takmičenja ( s tim što im tokom igre nije dozvoljeno prisustvo u prostoru predvidjenom za igru niti miješanje u tok  igre jer će u  protivnom biti sankcionisani u skladu sa važećim Pravilnikom o Ekipnim takmičenjima Šahovskog saveza CG);
– brinu o sigurnosti, disciplini i ponašanju svojih takmičara, tokom igre, u pauzama i po završetku takmičenja.

Član 6.
Tempo igre je 10 minuta po igraču što znači da partija traje 20 minuta. Turnir se igra po Pravilima  FIDE.                                  

Član 7.
Odlaganje  mečeva  nije dozvoljeno                                       

Član 8.
Sudija turnira je Nemanja Vukčević,  FIDE arbitar.

Član 9.
Na odluku sudija nije dozvoljena žalba već je njihova odluka izvršna.

Član 10.
Plasman se odredjuje na osnovu ukupno osvojenih meč bodova (pobjeda – 2, neriješeno – 1,  poraz 0 bodova).
U slučaju da dvije ili više ekipa imaju isti broj meč bodova, odlučivaće sledeći kriterijumi :
a)    veći broj poena;
b)    bolji medjusobni rezultat ekipa koje dijele mjesto;
c)    bolji uspjeh po Soneborn-Bergeru (primijenjen na meč bodove)
d)    u slučaju da su svi naprijed navedeni kriterijumi isti, igra se meč za titulu pobjednika (tempo 5 minuta po igraču).

Član 11.
U slučaju da neka ekipa izgubi meč bez igre ili istupi sa takmičenja, a
–  odigrala je manje od polovine mečeva, onda se ona briše iz daljnjeg takmičenja, a dotadašnji rezultati se poništavaju;
–  odigrala je polovinu ili više mečeva, tada preostale mečeve gubi sa 0 (nula), a protivnici u sledećim kolima dobijaju onoliko poena,koliko je ta ekipa najviše izgubila u jednom meču u toku takmičenja, ali ne manje od 2,5 poena.

Član 12.
Tri prvoplasirane ekipe dobijaju pehare.

Član 13.
Svečano zatvaranje i podjela nagrada obaviće se nakon završetka  Lige osnovnih škola u svim sportovima.

 

Podgorica,
April, 2017. godine

Direktor Lige
Radmila Milošević

 

 

Prijavljene škole za ligu u šahu označene su zvjezdicom

Škola šah
1. Sutjeska *
2. 21. maj *
3. Oktoih *
4. R. Perović  
5. Š. Makarije *
6. D. Ivanović  
7. V. Milić  
8. M. Gorki *
9. P. Rovinski *
10. M. M. Burzan  
11. V. Karadžić  
12. B. V. Podgoričanin *
13. M. Miljanov *
14. V. Nazor *
15. S. Pejanović  
16. B. Božović  
17. Milan Vukotić – Golubovci  
18. Mahmut Lekić – Tuzi  
19. Đoko Prelević – Ubli  
20. Niko Maraš – Zeta  
21. Zarija Vujošević – Zeta  
22. Vojin Popović – Drezga  
23. Gornja Zeta – Srpska  
24. Savo Kažić – Barutana  

                 Ukupno ……..        škole:                 9